Privacyverklaring

Verwerkingsverantwoordelijke

QBuild Holding B.V. (hierna ‘QBuild’), gevestigd aan Swammerdamweg 5, 3401 MP IJsselstein, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

De gelieerde ondernemingen van QBuild zijn:

Contactgegevens

Adres:                  Swammerdamweg 5, 3401 MP IJsselstein
Tel:                       030-687 00 04
E-mail:                info@qbuild.nl (algemeen)
Website:             www.qbuild.nl

Vragen met betrekking tot de privacy kunnen gemaild worden naar: privacy@qbuild.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

QBuild verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of, omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer

Manier van verkrijging

Wij verkrijgen uw persoonsgegevens meestal doordat u deze zelf aan ons doorgeeft. Daarnaast kunnen wij gegevens uitwisselen middels systemen van de verzekeringsmaatschappijen.

Doeleinden voor de verwerking van persoonsgegevens

QBuild verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om de door u ingediende informatieverzoeken uit te voeren.
 • Om met u te kunnen communiceren indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Om te reageren op eventuele klachten.
 • Om een klanttevredenheidsonderzoek te doen.
 • Om een overeenkomst aan te gaan.
 • Om te voldoen aan de wet- en regelgeving.

Bewaartermijn van persoonsgegevens

QBuild bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

QBuild verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Indien het nodig is om uw gegevens te delen, wordt de derde verplicht een bewerkersovereenkomst te tekenen waardoor de derde wordt gehouden dezelfde voorwaarden te hanteren als het gaat om uw persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door QBuild en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@qbuild.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

QBuild wijst u er tevens op dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging van persoonsgegevens

QBuild neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt organisatorische en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via privacy@qbuild.nl.

Dit document is opgemaakt op 12 mei 2020. 

 
 

Neem direct contact op:

Wij staan altijd voor u klaar. Ook nu.

T: 030 – 687 00 04

E: info@QBuild.nl

Onze Privacyverklaring